Gestbal

Programul de baza pentru evidente contabile si financiare. Modulul de contabilitate primara si finala.
Pornind de la documentele primare: contabile si juridice ale societăţii, ajunge la analize economico-financiare complexe, analize scalabile si adaptabile le cerinţele diverselor categorii de utilizatori, respectiv diverselor domenii de activităţi. Pornind de la documente uzuale, binecunoscute - introducerea si prelucrarea informaţiilor, devine foarte eficient, si pentru utilizatori nespecialişti.
Permite analiza consolidata pe Holding - grup de societăţi, societăţi cu evidenta contabila individual.
Include peste 100 de rapoarte (situatii) personalizate, scalabile in funcţie de necesităţi.